Anritsu MW 81119B PIM Master

Et PIM søke verktøy med innebygget kabel og antenne tester SiteMaster samt GPS som opsjoner. En batteri dreven tester for PIM søk på alle felt installasjoner også innendørs anlegg i bygg.
En verdens standard med patentert DTP, avstand til PIM kilde som et svært nyttig verktøy!

Vi holder kurser og gjør opplæring på disse modellene.