PIM – En introduksjon 2018

PIM Er et økende problem for nettverks operatører verden rundt. PIM Oppstår når utstyr ute i felten eldes, base stasjoner modifiseres og nye formater installeres, og PIM vil være der under installasjon også av nytt radio utstyr. PIM Er et spesielt stort problem når nye bære frekvenser settes i drift på allerede eksisterende base stasjoner…