Interferens søk

Målet med en interferens søk er vanligvis å finne kilden til det interfererende signalet på en enklest mulig måte og til lavest mulig kostnad.