Isolasjonsmåling S331-32E

Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement.