Anritsu MS2036C VNA Master

En VNA løsning som måler opptil 6GHz. Tester S-parametre i felt og kan bestykkes med spektrum analyse opptil 6 eller 9 GHz. Kan og gjøre vektor voltmeter målinger samt avstand til feil og effektmåling med opsjoner. En 2 port 2 path løsning for felt.