Anritsu MX907600A program

Denne manualen beskriver det viktigste av MX907600A programmet for bruk på Anritsu og HP .sor filer. Det er mulig å analysere .sor filer fra andre OTDR instrumenter og systemer. Det forutsettes at programmet er installert på vanlig måte og at du vet hvor datafiler skal lagres og finnes igjen. Datafilene bør ikke lagres sammen med systemet.