Antenne isolasjons målinger

Anritsu Transmission Measurement Option 21 (TM Option 21) for Spectrum Master MS2711D, MS2712E eller SiteMaster S332D eller E er et meget bra verktøy for å måle tap eller vinning fra to port komponenter som filtre, kabler, dempeledd og forsterkere.