Anritsu MS2024B VNA Master

MS2024B VNA Master til 4 og 6 GHz med spektrum analysator som opsjon. Dette er en videreføring av SiteMaster serien med flere nettverks test muligheter som s-parameter og Smith diagram i en 2 port løsning. Disse nye instrumentene bygger på den nye E type SiteMaster plattformen og kan vise både fase og Smith diagram eller DTF samtidig.