Peak 08-2009

Fremtiden er trådløs, og den er på fiber, sier Morten Blomkvist og ser for seg en økt satsning på feltinstrumenter. Han har arbeidet med salg og support av test og måleutstyr fra Anritsu siden 1985 og kjenner markedet bedre enn de fleste. Et marked som kommer til å ha behov for flere komplekse instrumenter og feltløsninger i takt med utviklingen av nye standarder og generasjoner.