Sitemaster presentasjon

Avstand til feil, distance to fault (DTF) er et feilsøkningsverktøy for antenne og transmisions systemer. Instrumentet her,- Sitemaster, benytter frequency domain reflectometry (FDR) som måleteknikk. FDR er en måte å isolere feil på en gjennom en transmisjonsline som en kabel/ antenne representerer. FDR teknikken benytter andre signaler enn det et tradisjonelt time domain instrument (TDR) benytter. FDR teknikken benytter radio frekvens signaler istede for tradisjonelle DC pulser som er prinsippet i et TDR instrument. FDR instrumenter kan lokalisere radiofrekvens, RF feil. Ikke bare kortslutninger og brudd, men også feil som over en lengre periode vil gi store gevinster i et service vedlikehold system. DTF viser retur tap eller standbølgeforhold (SWR) mot distanse i meter utover på en kabel. Effekten av dårlige kontakter, ødelagte eller skadde kabler eller ødelagte antenner lar seg enkelt identifisere. Da DTF automatisk måler dempning mot distanse, så vil retur tap fra antennen lett la seg måle fra bakkenivå.