Bruk av FTTH MT9090A

En enkel innføring i bruk, kom i gang tips: Instrumentet leveres med AC adapter og det interne batteriet lades med adapter som medfølger. Lade kontakt på toppen av instrumentet. Under en av gummibelgene. Lad opp batteriet eller bruk det på AC drift med pluggen innkoplet her. Slå på instrumentet med knappen menu. Da vil instrumentet ved påslag gå gjennom en selv test og komme opp med Anritsu og så Network Master. Så kommer første menyside opp og du har powermeter som tekst på skjermen. Tar i alt kun 15 sekunder hele testen og oppstart.