Elektronikk 03-2008

Mellom 85 og 90 prosent av det vi selger er feltutstyr, sier Morten Blomkvist i Blomkvist 450 Sitemastere i Norge, et selektivt feltinstrument for koaks- og antenneinstallasjoner. Sitemaster benyttes på er det solgt 70.000 av dem. Det betyr at pr innbygger er antallet relativt stort i Norge.