Anritsu CMA5

Et lett og enkelt fiberstyrt system med sender og mottager til optisk felt test med batteri og dokumentasjonsmuligheter.