Anritsu MT8212E/13E Cell Master

En enklere basestasjons tester som funksjonsmessig ligger mellom BTS Master og SiteMaster. 2 Port transmisjonsmålinger med effektmeter, spektrum analyse og i tillegg alle SiteMaster funksjonene.