Bruk av Anritsu MT9083A

Anritsu modell MT9083A er en mini OTDR for måling på optiske fibre. Instrumentet finnes i multi mode og single mode utgaver og har samme brukerprosedyre uavhengig av bølgelengde du ønsker å måle på. Instrumentet består av hovedinstrument, frontdeksel samt batteripakke til opptil 5-6 timers drift i felt. Med en mini OTDR som MT9083A trenger du kun tilgang til den ene enden av fiberstrekket du ønsker å dokumentere. Andre enden kan være åpen, terminert eller kun bar fiber uten konnektor.