Elektronikk 04-2009

Økt kapasitet i aksessnettet, og ikke minst utbygging av fiber, har gjort test og måling mer utfordrende. Nye kombinasjonsinstrumenter tar seg av det.