WLAN Test

  • Anritsu MT8860A

    Et instrument for test og utvikling av alt innen 802.11 standarden. Et PC operert system hvor alt av test rutiner for utvikling og produksjon av W-LAN komponenter får plass.