WIMAX Test

 • Anritsu MS2781B

  Dette er en Spektrum Analysator med hovedvekt på analyse av digital singallering. Målområde 100Hz til 8GHz og støygulv på -167dBm.
 • Anritsu MS2719B

  En Spektrum Analysator for digital felt og lab test opp til 20GHz! Har på det beste 1Hz RBW og følsomhet ned til -145dBm! Kan leveres med software for W-CDMA og WiFi analyse.
 • Anritsu ML2490A

  Et peak power meter med 1 eller 2 innganger! Måler med ulike sensorer opp til 40GHz og har svært rask rise time, 8ns! Har samtidig markedets største målebåndbredde 65MHz.
 • Anritsu MS2690A

  MS2690A Serien er spesielt utviklet for test av alle typer digital trådløs signalering i frekvensbåndet 50Hz til 6GHz!Instrumentene i denne nye serien er bygget opp som en kombinasjon av spektrum a
 • Anritsu MG3700A

  En ny generator for generering av digitale signaler i frekvensområdet opp til 6 GHz.Med dette instrumentet kan du generere og laste ned absolutt alletyper og versjoner av digitale signaler. Et instru