Tips og triks

 • MW82119B PIM Tester brukertips

  Anritsu PIM Master modell MW82119B, enkel kom i gang manual.
 • PIM – En introduksjon 2018

  PIM Er et økende problem for nettverks operatører verden rundt. PIM Oppstår når utstyr ute i felten eldes, base stasjoner modifiseres og nye for
 • Anritsu MT1000A OTDR brukertips

  Anritsu MT1000A OTDR, en enkel bruker innføring, kom i gang.
 • En enkel innføring i Spektrum analyse

  Spektrum analyse, en bruker guide for deg som ønsker en enkel innføring i de viktigste funksjonene.
 • Isolasjonsmåling S331-32E

  Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement.
 • Interferens søk

  Målet med en interferens søk er vanligvis å finne kilden til det interfererende signalet på en enklest mulig måte og til lavest mulig kostnad.
 • CPRI og fiberoptiske linker,-vedlikehold på 4G stasjoner

  Prosedyre for å eliminere vanlige fiber kontakt feil på LTE, 4G base stasjoner.
 • Anritsu MT9083A OTDR

  Et lite brukertips for MT9083A, B og C.
 • Anritsu SiteMaster S331L

  En enkel kom i gang manual for bruk i felt.
 • Isolasjonsmålinger

  Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement for de følgende Anritsu instrumenter.
 • PIM Testing og feilsøkning

  Introduksjon av høy hastighets data overføring på mobile kommunikasjons nett har økt nettverks trafikken til et nivå hvor dette i sterk grad påvirker nettverkets ytelse.
 • SiteMaster S331E-S332E

  Anritsu sin nye serie, SiteMaster S331E og S332E har litt annerledes bruk en de foregående B, C og D modellene. Dette skrivet viser de mest vanlige bruksområder og hvordan måle riktig. Først tar v
 • MW9076 OTDR komigang

  Pakk ut instrumentet og sett på laderen. Denne plugges i under lokket på venstre side av instrumentet. Ta av frontdekselet først. Lokket over laderkontakten på instrumentet har en gummibelg, og ko
 • Anritsu MX907600A program

  Denne manualen beskriver det viktigste av MX907600A programmet for bruk på Anritsu og HP .sor filer. Det er mulig å analysere .sor filer fra andre OTDR instrumenter og systemer. Det forutsettes at p
 • Antenne isolasjons målinger

  Anritsu Transmission Measurement Option 21 (TM Option 21) for Spectrum Master MS2711D, MS2712E eller SiteMaster S332D eller E er et meget bra verktøy for å måle tap eller vinning fra to port kompon
 • Bruk av Anritsu MT9083A

  Anritsu modell MT9083A er en mini OTDR for måling på optiske fibre. Instrumentet finnes i multi mode og single mode utgaver og har samme brukerprosedyre uavhengig av bølgelengde du ønsker å måle
 • Sitemaster presentasjon

  Avstand til feil, distance to fault (DTF) er et feilsøkningsverktøy for antenne og transmisions systemer. Instrumentet her,- Sitemaster, benytter frequency domain reflectometry (FDR) som måleteknik
 • Bruk av Anritsu MS2711B/D

  En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Les hele brukeripset i vedlegget.
 • Bruk av FTTH MT9090A

  En enkel innføring i bruk, kom i gang tips: Instrumentet leveres med AC adapter og det interne batteriet lades med adapter som medfølger. Lade kontakt på toppen av instrumentet. Under en av
 • Kom igang med Anritsu S311D til S332D

  Sitemaster er en hånd-holdt SWR og return loss tester som måler selektivt, med mulighet for avstand til feil måling, kabel taps måling samt Smith diagram analyse. Instrumentet har en innebygget sy
 • Målinger fra Anritsu Sitemaster

  Anritsu lanserer nå et nytt PC program for presentasjon av alle målinger fra Sitemaster, VNA Master og Spektrum Master. Les hele brukertipset i vedlegget.
 • Anritsu Sitemaster software

  Ny Sitemaster software, nedlsting, tips: A: Sitemaster software tools til PC, B: Sitemaster codeloaders. Les brukertipset i vedlegget.
 • Sitemasters og USB kopling

  Qustion: What USB to Serial Adapters will work with my Sitemaster? Les brukertipset i vedlegget.