Nettverksanalysator

 • Anritsu Shockline

  Anritsu Shockline er enøkonomi VNA med 2 eller flere porter…
 • Anritsu MT1000A Network Master Pro

  Anritsu MT1000A Network Master Pro, nå med egen OTDR modul for felt testing av både datatrafikk og den optiske forbindelsen.
 • Anritsu MS2035B VNA Master

  En VNA løsning som måler opptil 6 GHz 2 port 1 path S parameter test. Kan bestykkes med flere opsjoner som avstand til feil, effektmeter og en vektor bvoltmeter funksjon. Har 100db dynamisk område
 • Anritsu MS2036C VNA Master

  En VNA løsning som måler opptil 6GHz. Tester S-parametre i felt og kan bestykkes med spektrum analyse opptil 6 eller 9 GHz. Kan og gjøre vektor voltmeter målinger samt avstand til feil og effektm
 • Anritsu MS2026/28/38/38C

  En felt nettverks analysator som måler fra 100KHz opp til 20 GHz. Et lite VNA felt instrument også med muligheter for spektrum analyse og vektor voltmeter til 20 GHz. Har også mulighet for time dom
 • Anritsu MS2034B VNA Master

  En nye serie VNA instrumenter med 2 port 1 path. S-Parameter tester opptil 4 GHz og har USB mot PC samt distance to fault opsjoner. Kan og bestykkes med spektrum analyse opptil 4GHz. Heter da MS2035B.
 • Anritsu MS2028B

  En felt VNA med måleområde 5KHz til 20GHz! Vekt 4,5 kg med batteridrift til 2,5 timer med testing! En full 2 ports analysator med 12 punkts feil korreksjon.Verdens første VNA til 20 GHz til feltbru
 • Anritsu MS4640A Vector Star

  En ny serie nettverk analysatorer til lab bruk. Anritsu MS4640A serien dekker frekvensområdet 70kHz til 70GHz. Rask og med en utrolig dynamikk er dette det beste valget når det kommer til price –
 • Anritsu MS2034A

  En ny felt spektrum analysator med nettverksanalysator bygget inn. Et nytt felt instrument til målinger på antenner, filtre, forsterkere etc.
 • Anritsu Netclaw

  Et kraftig verktøy for mobil nett operatørene som ønsker å finne flaskehalser, tapte anrop, kapasitet og hvor mange som mister forbindelse med en spesifikk basestasjon etc. Dvs tjene mer penger p