Anritsu Netclaw

Et kraftig verktøy for mobil nett operatørene som ønsker å finne flaskehalser, tapte anrop, kapasitet og hvor mange som mister forbindelse med en spesifikk basestasjon etc. Dvs tjene mer penger på sitt eget nett. Et verktøy for økt effektivitet og feilsøking. Solgt i et stort antall på verdensbasis.