Anritsu MW9076 OTDR

MW9076 OTDR er en solid og enkel OTDR med både multi og single mode kilder. Kan logge mange målinger i Excel tabell og har overføringsmuligheter mot PC. Et instrument det er solgt svært mange av i Norge.