Anritsu MT9083A

En ny lett OTDR med både multimode og singlemode kilder. Har USB kopling og pulser ned til 3 ns.
En OTDR som også har Ethernet test mulighet på 10/100M.