Anritsu MS2781B

Dette er en Spektrum Analysator med hovedvekt på analyse av digital singallering. Målområde 100Hz til 8GHz og støygulv på -167dBm.