Anritsu MA82103A

Model MA82103A Er en ny terminering for PIM analyse opptil 80watt! Dekker et stort frekvensområde og er meget solid utført. Mye effekt kan være viktig for å avdekke PIM relaterte problemer. Dette nye produktet hjelper deg o finne flere intermodulasjons relaterte feil!