Anritsu S331D

S331D SiteMaster er en standard antenne og kabel tester som måler fra 25-4000MHz. Møler selektivt på alt av antenne og koax kabeler. Måler SWR, return loss samt avstand til feil kalt DTF. Har blitt en instustristandard og er svært enkel i bruk. 75.000 eks er solgt av denne totalt pr i dag. Har E1 muligheter samt optisk modul mot 1550nm fiberoptiske kabler som opsjon. Kan og utstyres med GPS samt med powermeter for flere testmuligheter i felt.