Anritsu PIM og RF dag!

Invitasjon til et måleteknisk seminar
Fredag den 10 mai 2019, kl 0900-1530

Stedet er: Leangkollen Hotel og Konferanse senter, Vettre, Asker

Det serveres en bra lunsj ca kl 11.30 som en del av seminarpakken.

Morten Blomkvist, Blomkvist AS vil holde et måleteknisk seminar som dekker følgende sentrale punkter:

  1. Anritsu, kort presentasjon
  2. Teori: Basis begreper, – SWR, RL, dB, dBm og intermodulasjon
  3. Antenne og kabel test, viktige måle parametere
  4. PIM Analyse, hva er PIM? Og hvordan teste PIM?
  5. Hvordan måle rett med PIM Master og SiteMaster, med praktisk veiledning
  6. Spektrum analysator, litt om basis bruk
  7. Overføring til PC og LST softwaren for rapporter
  8. Anritsu brukertips vdr instrument oppdateringer og vedlikehold

 Pris pr person er kr: 2.750,- som dekker seminar og lunsj

Dette PIM og RF seminaret er ideelt for deg som jobber med antenne, kabel og RF teknikk.

Det vil bli lagt vekt på å gjøre en rekke praktiske målinger. Ta gjerne med eget instrument til dette.

Meld deg på ved e-post til: morten@blomkvistas.no