Anritsu MS2711D

MS2711D Spektrum, mini håndholdt til 3 GHz Enkelt standard spektrum analysator med lav pris og måleområde opp til 3GHz. Kan utstyres med tracking generator for måkinger av antenne isolasjon samt repeatere. Finnes og mulighet for innebygget effektmeter samt GPS for posisjonsmålinger i felt. Solid og robust modell som tåler 20 watt på inngangen.